Likestilling nå!

Tekst: Hege Tegler

Det er Prima Assistanse sin hilsen på FN-dagen for funksjonshemmede - fra alle våre ansatte over hele Norge 💚 💪

Det kjempes en viktig likestillingskamp. Kampen for at funksjonshemmede skal få sine menneskerettigheter oppfylt. Vi som jobber for at funksjonshemmede skal få frihet til å leve med BPA, ser stadig hvordan diskriminering setter en stopper på denne friheten.

Vi håper at CRPD blir inkorporert i norsk lov, at bygging av gigantiske institusjoner for barn og unge bli stoppet og at flere får rettigheten BPA innfridd.

Men vi ser også den friheten BPA gir og har utallige eksempler på hvordan liv kan endres når noen får BPA. Derfor jobber vi hver dag med å tilrettelegge slik at våre kunder får denne friheten realisert 💚

Vi er allierte i funksjonshemmedes likestillingskamp, det er på tide med likestilling nå!

Gratulerer med dagen ❤️