Kjelkehockey – det er gøy!

Tekst: Bergen Kjelkehockeyklubb

Har du noen gang kjent på følelsen at det er mye du skulle ønske du kunne vært med på, men som du ikke kan? Enten fordi du mangler overskudd, tid eller den nødvendige hjelpen for å kunne delta på arrangementer, treninger eller lignende, som du ønsker? For mange med en funksjonsnedsettelse er dette nok en problemstilling man kan kjenne seg igjen i. Lysten til for eksempel å delta på en trening med idrettslaget, eller en konsert, men så trenger man en eller annen form for hjelp, eksempelvis det å få hjelp til å frakte utstyret man måtte bruke i idretten. I andre tilfeller kan det være man har en krevende hverdag grunnet jobb, studier og skole, som gjør at man rett og slett ikke har overskudd, verken til å gjøre ting man helst vil, eller eventuelle dagligdagse gjøremål som å vaske leilighet eller lignende.

For oss i Bergen Kjelkehockeyklubb er kanskje særlig det førstnevnte scenarioet særlig aktuelt. Vi må ofte frakte både tunge hockey-bager og egne kjelker til og fra isen der vi trener. Dette tar klart nok en del energi. Likeså er vi oftest et par ganger i året på reise rundt om både i inn- og utland på ulike cuper. På reising er det klart at også det å løfte og flytte på bager og kjelker kan bli et energisluk. I en sport hvor det gjelder å ha et størst mulig energioverskudd i de 15x2 minuttene en kamp varer, er det derfor særlig viktig å kunne tilrettelegge for at fokuset er på det å gi alt på isen i en fartsfylt og spennende idrett hvor alle kan kjenne på mestringsfølelsen. Og motsatt, det å hindre at fokuset er på transport av utstyr mellom kampene. Fokuset skal være på å ha det gøy som lag, og ikke minst at du selv føler mestring på is etterhvert som du utøver idretten.

Hva om det fantes en bedre måte å gjøre ting på, slik at man fikk mer tid til de tingene man ønsker, og hvor man også kan sitte igjen med et større overskudd i etterkant av en dag? Nettopp dette kan en brukerstyrt personlig assistent, også kalt BPA assistent, hjelpe deg med! En slik assistent bidrar til at ditt fokus kan være på de tingene som er viktig for deg. Assistenten eller assistentene dine er det du selv som styrer, både når det kommer til hvem assistenten(e) er, hva de skal gjøre, og hvor de skal gjøre det de er satt til. Med andre ord er det du som er sjefen! Assistenten skal legge til rette for at du skal kunne delta på de tingene du måtte ønske, og ha krefter og overskudd til å gjøre dette. At du selv styrer hva assistentens arbeidsoppgaver skal være, innebærer nettopp det. Om du er en som liker å drive med idrett, kan arbeidsoppgavene til assistenten være å hjelpe deg til og fra treninger og kamper til laget du er en del av.
Men også mer hverdagslige ting som tar mye energi kan assistenten hjelpe med, eksempelvis vask av leilighet og matlaging. Enkelt oppsummert kan man dermed si at BPA-ordningens målsetting er at personer med funksjonsnedsettelse skal kunne delta i samfunnslivet på lik linje med andre.

En bedrift som tilbyr BPA-tjenester er vår sponsor Prima Assistanse. De har levert BPA siden 2013, og har som mål at personer med funksjonshemminger skal kunne fungere best mulig i hverdagen. Hos Prima er altså akkurat du og dine behov i fokus. Dette sikrer de på flere måter. Blant annet ved at du får din egen kontaktperson som kan hjelpe deg å ansette assistenter eller koordinere møter med dem. En annen grunn til å velge Prima Assistanse som din leverandør av assistanse, er veiledningsteamet. Her kan du nemlig få hjelp til å søke om BPA dersom du ønsker det, og de kan også hjelpe deg å klage dersom du har søkt, men fått avslag. På denne måten bidrar Prima Assistanse til å lette på det som kanskje kan være et stress- eller usikkerhetsmoment for mange. Hvordan man søker og argumenterer, enten det er søknaden i seg selv, eller du skal skrive klage på et avslag. I tillegg har de lett tilgjengelig informasjon på sine nettsider om hvem som oppfyller kravene for å få personlig assistent.

Kan du eller noen du kjenner kanskje kjenne seg igjen i noen av de problemstillingene som er beskrevet over? Tenker du at en BPA kan passe for deg, og er nysgjerrig på om du eller noen du kjenner oppfyller kravene for å kunne søke på BPA? Eller har du kanskje allerede BPA, men ønsker å bytte leverandør? Sjekk ut nettsidene til Prima Assistanse da vel!