Elin – et sant forbilde

Tekst: Anniken Aasen

Elin Rokseth er virkelig et menneske å se opp til og bli inspirert av. Hun er en beintøff og hjertegod 3-barnsmor som ikke nødvendigvis aksepterer det bestående.  Hennes historie er full av tunge tak og hindringer, men først og fremst er den full av solskinn – og sommerfugler.

Elins datter Vivian, ble som toåring påkjørt av en traktor og pådro seg en hjerneskade som gjør at hun har en kognitiv svikt og av den grunn ikke kan ha en vanlig jobb. Vivian er i dag 21 år og er en strålende og stolt medarbeider på Sommerfuglen Cafè på Heimdal i Trondheim Kommune. Hun stråler som en sol hver arbeidsdag, fordi hun har en meningsfull hverdag i sosialt lag med flotte folk – både kolleger og kunder. Hun er i sitt ess når hun får ønske kundene velkommen, servere kaffe og kaker og når hun får slå inn varene på kassa i den innholdsrike cafèen.

Dette er Elins verk. Uten fantastiske mamma Elin, hadde ikke hverdagen til Vivian vært like innholdsrik og full av mestring som den faktisk er. Elin har stått på som en sann helt. Hun har ikke akseptert at Vivian skulle rett over på uføretrygd etter videregående skole, men hun har skapt en velfungerende arbeidsplass i nærmiljøet for Vivian og for flere andre ungdommer som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen. Det er ungdommer fra videregående skoler innom på arbeidstrening, og flere andre fra BOA (Bo- og aktivitetstilbud) Trondheim også. Elin ønsker flere velkommen til å jobbe på cafèen, så det er bare å ta kontakt med henne. Nå har cafèen vært i drift i nesten 1 ½ år og er en stor suksess i lokalmiljøet på Heimdal.

Denne solskinnshistorien hadde riktig nok ikke vært mulig uten BPA-assistentene til Vivian. De er med Vivian på jobb mandag til fredag, og veileder henne gjennom hele arbeidsdagen. Line Wullum er en av Vivians BPA-assistenter og har vært med helt fra oppstarten av cafèen. «Jeg har hatt mange ulike jobber, men det er ingen jobb som har vært mer givende enn jobben som BPA assistent». Hun er imponert over Elin og det hun har skapt for datteren sin. Line forteller om all mestringen Vivian og de andre som jobber på cafèen har når de får til ting de ikke trodde selv at de fikk til. Hun trekker også frem fellesskapet de opplever ved å drifte caèen. Alle som er innom og jobber på Sommerfuglen, stortrives sammen i gruppa.

En meningsfull hverdag, full av mestring og fellesskap. Heia Sommerfuglen og heia Elin – en sant forbilde!

Følg Sommerfuglen Cafè på Facebook: https://www.facebook.com/vivianogmarie