BPA – Frihet til å pynte treet

Tekst: Hege Tegler

Advent med BPA

Juletre er for mange selve symbolet på julen. Med julekuler, glitter og stjerne på toppen er juletreet midtpunktet i stua. Og når pakkene ligger under treet, er det verdens mest spennende sted for mange barn.
Hvordan er adventstiden når man har BPA?

Med BPA kan jeg

Sarah bor på Konnerud i Drammen. Her bor hun sammen med mamma, to søsken og en liten hund. Hun går siste året på ungdomsskolen, og har hatt assistenter i flere år. Sarah gleder seg til jul, og håper det ligger noen harde pakker under treet.

Når du har ett assistansebehov fungerer assistenten som dine armer og ben. Du bestemmer hvordan din hverdag (eller juletre) skal se ut og din assistent er hjelpemiddelet i prosessen.

I dag er har Sarah fått ansvaret for å pynte treet, sammen med sin assistent Kristine. Sarah bestemmer hvor kulene og glitteret skal henge.

Hva er BPA

BPA er en forkortelse for Brukerstyrt Personlig Assistanse. BPA er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er personen med funksjonsnedsettelse som selv bestemmer hvordan assistansen skal være. BPA kan også gis til funksjonshemmede barn som et alternativ til avlastning, da er det foreldre eller andre nærstående som er arbeidsleder for ordningen.

Du bestemmer selv

Med BPA er det du med et assistansebehov som styrer dine assistenter. Det er du som er arbeidsleder og du har dermed det daglige ansvaret i ordningen. Dette betyr at de assistentene du ansetter jobber bare for deg og det er du som lærer de opp til hvordan assistansen skal ytes. Vi kaller ofte BPA for et frigjøringsverktøy fordi det er du som bestemmer hvem som skal være dine assistenter, hva assistentene skal gjøre og hvor assistansen skal skje. På denne måten kan du få leve et selvstendig liv. BPA kan gi deg mulighet til å bo der du vil, studere, jobbe, reise, delta på fritidsaktiviteter i tillegg til mye mer. Hensikten med Brukerstyrt Personlig Assistanse er å gi deg mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre.

Hva gjør Prima Assistanse

Du vil få opplæring og veiledning på hvordan du kan være en god arbeidsleder og vi i Prima gir individuell oppfølging til alle våre arbeidsledere. Prima Assistanse vil være assistentenes formelle arbeidsgiver og vi har ansvar for lønnsutbetalinger, forsikringer, pensjon, feriepenger o.l. til assistentene.