BPA – Frihet til å pynte til jul

Tekst: Kine Lyngås og Hege Tegler

Advent med BPA

Det pyntes til jul både inne og ute. Med lyslenker og glitter lyser vi opp tilværelsen i en ellers mørk tid.
Hvordan er adventstiden når man har BPA?

Med BPA kan jeg

Kine bor på Nesna på Helgeland. Hun er utdannet grunnskolelærer med ekstra studiepoeng i rådgivning og jobber som BPA-rådsleder i Prima Assistanse. Hun er aktiv i organisasjonslivet og råd og utvalg, samtidig som hun er leder i den lokale amatørteatergruppen og er instruktør for barne- og ungdomsteater.
«Jeg er avhengig av BPA for å kunne stå i arbeid, være instruktør for teatergrupper og være en god venninne, datter eller søster», forteller Kine.

Når du har ett assistansebehov fungerer assistenten som dine armer og ben. Du bestemmer hvordan din hverdag (eller gaveinnpakning) skal se ut og din assistent er hjelpemiddelet i prosessen.
I dag er det pynting av hus som står på kalenderen hos Kine, og assistenten tilrettelegger for aktiviteten. Kine bestemmer hvordan huset skal se ut, og hvor mange lyslenker som skal henges opp.

Hva er BPA

BPA er en forkortelse for brukerstyrt personlig assistanse og er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er den funksjonshemmede som selv bestemmer hvordan assistansen skal være. BPA kan også gis til funksjonshemmede barn som et alternativ til avlastning, da er det foreldre eller andre nærstående som er arbeidsleder for ordningen.

Du bestemmer selv

Med BPA er det du med et assistansebehov som styrer dine assistenter. Det er du som er arbeidsleder og du har dermed det daglige ansvaret i ordningen. Dette betyr at de assistentene du ansetter jobber bare for deg og det er du som lærer de opp til hvordan assistansen skal ytes. Vi kaller ofte BPA for et frigjøringsverktøy fordi det er du som bestemmer hvem som skal være dine assistenter, hva assistentene skal gjøre og hvor assistansen skal skje. På denne måten kan du få leve et selvstendig liv. BPA kan gi deg mulighet til å bo der du vil, studere, jobbe, reise, delta på fritidsaktiviteter i tillegg til mye mer. Hensikten med Brukerstyrt Personlig Assistanse er å gi deg mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre.

Hva gjør Prima Assistanse

Du vil få opplæring og veiledning på hvordan du kan være en god arbeidsleder og vi i Prima gir individuell oppfølging til alle våre arbeidsledere. Prima Assistanse vil være assistentenes formelle arbeidsgiver og vi har ansvar for lønnsutbetalinger, forsikringer, pensjon, feriepenger o.l. til assistentene.