BPA – Frihet til å pakke inn julegaver

Tekst: Hege Tegler

Advent med BPA

Julestjerna er oppe, og kalendergaver åpnes i mange hjem. Noen venter til lillejulaften med å kjøpe gaver, mens andre hadde alt klart i september.
Hvordan er adventstiden når man har BPA?

Med BPA kan jeg

Kristian bor landlig til på Lunner. Han bor i egen leilighet i huset til mor, og har assistenter som bistår han i hverdagen. Han er onkel til Olivia på 2 år, og har handlet inn gave til henne.
Når du har ett assistansebehov fungerer assistenten som dine armer og ben. Du bestemmer hvordan din hverdag (eller gaveinnpakning) skal se ut og din assistent er hjelpemiddelet i prosessen.
I dag er det julegaveinnpakning som står på kalenderen hos Kristian, og assistent Virginia tilrettelegger for aktiviteten. Kristian bestemmer hvordan gavepapir som skal brukes og hvilken farge båndene skal ha. Olivia skal få gave av onkel til jul.

Hva er BPA

BPA er en forkortelse for brukerstyrt personlig assistanse og er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er den funksjonshemmede som selv bestemmer hvordan assistansen skal være. BPA kan også gis til funksjonshemmede barn som et alternativ til avlastning, da er det foreldre eller andre nærstående som er arbeidsleder for ordningen.

Du bestemmer selv

Med BPA er det du med et assistansebehov som styrer dine assistenter. Det er du som er arbeidsleder og du har dermed det daglige ansvaret i ordningen. Dette betyr at de assistentene du ansetter jobber bare for deg og det er du som lærer de opp til hvordan assistansen skal ytes. Vi kaller ofte BPA for et frigjøringsverktøy fordi det er du som bestemmer hvem som skal være dine assistenter, hva assistentene skal gjøre og hvor assistansen skal skje. På denne måten kan du få leve et selvstendig liv. BPA kan gi deg mulighet til å bo der du vil, studere, jobbe, reise, delta på fritidsaktiviteter i tillegg til mye mer. Hensikten med Brukerstyrt Personlig Assistanse er å gi deg mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre.

Hva gjør Prima Assistanse

Du vil få opplæring og veiledning på hvordan du kan være en god arbeidsleder og vi i Prima gir individuell oppfølging til alle våre arbeidsledere. Prima Assistanse vil være assistentenes formelle arbeidsgiver og vi har ansvar for lønnsutbetalinger, forsikringer, pensjon, feriepenger o.l. til assistentene.