BPA – frihet til å bake pepperkaker

Tekst: Tamarin Varner og Hege Tegler

Advent med BPA

Nå nærmer det seg jul, og juleforberedelsene er i gang over hele landet. I vinduer ser man julestjernene skinne og i mange kjøkken sprer det seg en duft av syv slag kakesorter.

Hvordan er adventstiden når man har BPA?

Med BPA kan jeg

Tamarin bor sentralt plassert på Grunerløkka i Oslo. Hun jobber som BPA-rådgiver hos Prima Assistanse, og er aktiv i organisasjonslivet.
«Jeg er avhengig av assistanse i hverdagen for å kunne leve selvstendig», forteller Tamarin.
Når du har et assistansebehov fungerer assistenten som dine armer og ben. Du bestemmer hvordan din hverdag (eller pepperkaker) skal se ut og din assistent er hjelpemiddelet i prosessen.

I dag er det pepperkaker som står på kalenderen hos Tamarin, og assistent Andrea tilrettelegger for aktiviteten hjemme i leiligheten. Tamarin forteller hvordan hun vil at pepperkakene skal se ut og hvilken pynt de skal ha. Hvordan pepperkakene ble kan du se i filmen.

Hva er BPA

BPA er en forkortelse for Brukerstyrt Personlig Assistanse. BPA er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er den funksjonshemmede som selv bestemmer hvordan assistansen skal være. BPA kan også gis til funksjonshemmede barn som et alternativ til avlastning, da er det foreldre eller andre nærstående som er arbeidsleder for ordningen.

Du bestemmer selv

Med BPA er det du med et assistansebehov som styrer dine assistenter. Det er du som er arbeidsleder og du har dermed det daglige ansvaret i ordningen. Dette betyr at de assistentene du ansetter jobber bare for deg og det er du som lærer de opp til hvordan assistansen skal ytes. Vi kaller ofte BPA for et frigjøringsverktøy fordi det er du som bestemmer hvem som skal være dine assistenter, hva assistentene skal gjøre og hvor assistansen skal skje. På denne måten kan du få leve et selvstendig liv. BPA kan gi deg mulighet til å bo der du vil, studere, jobbe, reise, delta på fritidsaktiviteter i tillegg til mye mer. Hensikten med Brukerstyrt Personlig Assistanse er å gi deg mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre.

Hva gjør Prima Assistanse

Du vil få opplæring og veiledning på hvordan du kan være en god arbeidsleder og vi i Prima gir individuell oppfølging til alle våre arbeidsledere. Prima Assistanse vil være assistentenes formelle arbeidsgiver og vi har ansvar for lønnsutbetalinger, forsikringer, pensjon, feriepenger o.l. til assistentene.