BPA for barn: Frihet til å være selvstendig

Funksjonshemmede barn kan ofte føle at det er vanskelig å gjøre de samme tingene som andre barn. Å ha et barn som er sykt eller funksjonshemmet er noe som også kan prege hele familien. Med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) får barnet ditt mulighet til å delta i dagliglivet på linje med andre barn, samtidig som dere kan leve et tilnærmet normalt familieliv. Med BPA for barn gjennom Prima Assistanse, er dere i gode hender. Vi har lang erfaring med BPA for både barn og voksne.

Betydningen av BPA

Funksjonshemmede barn har det samme behovet for å løsrive seg fra foreldrene som andre barn har, spesielt jo eldre de blir. Som foresatt er det også viktig å skape rom for å dyrke egne interesser, se en film eller gå ut og spise med din partner eller venner. Alle barn trenger å være barn, mens foresatte har behov for å være nettopp foresatte. Det kan være vanskelig å sikre en slik balanse, men med BPA for barn kan du fokusere på å være forelder mens assistenten gjør det mulig å leve et fleksibelt familieliv. Gjennom en BPA-ordning, vil det blant annet gis assistanse til å leke med venner, gå på kinoturer eller stjele godteri fra kjøkkenskapet. Barnet får med andre ord frihet til å leve sitt eget liv og på den måten bli mer selvstendig.

Spesialisert på BPA for barn

Prima Assistanse er opptatt av de spesifikke utfordringene tilknyttet barn og BPA, og har derfor en egen rådgiver som er spesialisert på BPA for barn og ungdom. I slike BPA-ordninger er det vanligvis foresatte som er arbeidsleder, men når barnet fyller 16 år er det, dersom det er mulig, naturlig at han eller hun bidrar mer i denne rollen. Her kan Prima Assistanse skreddersy opplæring og bidra til at ditt barn blir en selvstendig arbeidsleder. På den måten kan tenåringen også frigjøre seg mer og ta ansvar for eget liv. Ved siden av å inneha spesialkompetanse på dette området, har vi også en egen arbeidslederhåndbok for unge arbeidsledere.

Tegneseriefigur gutt med rullator. Han smiler og vinker.