#blikjentmedprima: Aina, fagansvarlig BPA

Jeg er ei positiv og blid dame på 46 år som er bosatt i Ålesund. Jeg er gift og har tre barn. To som allerede har flyttet ut for studier og jobb og en som fortsatt bor hjemme og går på videregående. Vi har også en liten katt som bor sammen med oss. Jeg er veldig glad i kvalitetstid med venner og familie, men synes også det er spennende å møte nye mennesker og få nye impulser.

Engasjementet mitt for likestilling og likeverd skinner nok gjennom på alle arenaer i livet mitt og en av de tingene jeg er stolt over, er at jeg har klart å skape et sterkt engasjement for likestilling og likeverd også på min private arena – hos min mann, barn, og nå også hos min kommende svigersønn. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og den friheten den gir funksjonshemmede er ofte et tema rundt middagsbordet.

Jeg har jobbet i Prima Assistanse i 6 år og det jeg elsker mest med jobben min, er å se engasjementet i bedriften for BPA som et likestillingsverktøy.

I Prima Assistanse har jeg ansvar for fag- og fagutvikling. Det er en utrolig spennende jobb der jeg får være med på å legge til rette for gode og skreddersydde BPA-tjenester. Alle våre arbeidsledere er forskjellige, og det å kunne tilpasse og stadig forbedre tjenesten for de som skal benytte den, er utrolig givende.

Det som motiverer meg mest i jobben, er å få et innblikk i den reisen funksjonshemmede og/eller deres foresatte gjør, fra funksjonshemningen er en hindring til å kunne leve likestilte liv fordi de har en BPA-ordning som fungerer.

For meg er BPA viktig fordi jeg ser at det gir frihet til å leve det livet en selv ønsker.
Det tar bort hindringer i hverdagen og fjerner funksjonshemmingen. Dette erfarer jeg daglig – både sammen med mine venner og mine kollegaer. Med BPA blir assistenter armer, bein eller øyne slik at man får leve det livet en ønsker.

Det jeg synes Prima Assistanse er flinkest på, er å skreddersy sin BPA-leveranse slik at den passer deg og ditt liv. Samtidig som vi er lokale og nær hver enkelt. Du er ikke bare et navn på ei liste.

Jeg må få skryte av alle våre koordinatorer som hver dag jobber tett på våre arbeidsledere. De er alle utrolig serviceinnstilte og tilgjengelige. I tillegg har vi et eget BPA-råd som består av dyktige BPA-rådgivere som selv har BPA. På den måten vil Prima Assistanse alltid levere en BPA-tjeneste som er tilpasset den som skal benytte den.