#blikjentmedprima: Hege

Tekst: Hege Tegler

Hei. Jeg heter Hege, og er en dame med godt humør og pågangsmot. Jeg holder til på Konnerud i Drammen, sammen med mine 3 barn og vår lille bjeffende hund.
Jeg har i mange år vært aktiv i Handikappede Barns Foreldreforening, og på mange måter er det blitt hobbyen min. Det å ha et nettverk med foreldre som kjemper mot og med det samme systemet, har vært veldig verdifullt for meg.

Ellers har jeg stadig ambisjoner om å begynne med yoga, jogging og pilates, men det er fortsatt på planleggingsstadiet.

BPA betyr mye for meg og min familie. Min datter Sarah har assistenter som bistår henne i hverdagen. For henne har BPA betydd at hun kan velge selv hvilke aktiviteter hun vil delta på, kan være hjemme i trygge omgivelser etter skolen, får oppgaver og kan tjene lommepenger og være en likestilt del av familien.

For min del har BPA betydd at jeg har fått fristilt min kapasitet til å ta vare på meg selv, stå i jobb og det har gitt meg et overskudd i livet.

I Prima skal jeg jobbe som markedssjef, og det er jo den beste jobben i hele verden. For hva er vel bedre enn å få fortelle folk om en løsning som fungerer?

Prima er den beste BPA-leverandøren fordi vi er opptatt av at folk skal få frihet til å leve på sine egne premisser, og det gjør vi gjennom å skreddersy ordningene rundt den enkeltes ønsker. I tillegg er jeg skikkelig stolt av alle de flotte lokalkontorene våre, med så mange flinke og engasjerte folk. Det er ingen hemmelighet at det er store kommunale forskjeller i hvordan BPA blir forvaltet, og den lokale kjennskapen gjør at Prima vet hvordan de ulike kommunene fungerer.