Alle barn har de samme rettighetene.

Alle barn har de samme rettighetene. Rettighet til å gå på skole. Til å være mette. Til å ha en meningsfull fritid. Til å ha privatliv.

Dessverre er det slik at dette ikke er en selvfølge for alle.

Det kjempes en viktig likestillingskamp i Norge. Kampen for at funksjonshemmede skal få sine menneskerettigheter oppfylt.

Vi vet at våre barn ikke har de samme mulighetene i samfunnet. Samfunnet har en lang vei å gå. Vi trenger tilgjengelige bygg, en skole som ivaretar både mangfold og kvalitet i opplæring, mer tilgjengelig kollektivtransport osv. Derfor må vi ikke slutte å kjempe for et tilgjengelig samfunn, med rom og plass til alle.

Vi i Prima Assistanse vet at BPA er viktig virkemiddel for at funksjonshemmede barn skal ha tilgang på flere av rettighetene sine. For med BPA får barnet, enten i samarbeid med foreldrene eller med foreldre som leder på vegne av, mulighet til å lære seg selvstendighet. En assistent som kan bistå over alle de samfunnsskapte barrierene de skal møte på sin vei og ivaretar det det hjelpebehovet barnet har.

Det å kunne dra «alene» på aktiviteter, bli med en venn fra klassen på kino.. det er viktig i ett barns liv å få oppleve selvstendighet. Det er med å forme hvem man skal bli også i fremtiden.

BPA kan også være viktig for familien rundt. For med selvstendigheten kommer også mer frihet til foreldre. Mer tid til søsken. Mulighet til å dra på jobb med lave skuldre, fordi med assistanse er barnet istand til å komme seg på skolen, med klærne på og sondematen ivaretatt.

Som markedssjef i Prima Assistanse er jeg stolt over at vi har et særlig fokus på hva BPA kan bety i barns liv. Som mamma til ett funksjonshemmet barn som lever med assistanse håper jeg flere familier som oss, får erfare friheten BPA gir. Frihet til barnet, til søsken og til oss foreldre.

Hege Tegler