BPA Troms og Finnmark: Skreddersy din BPA-ordning

Prima Assistanse har lokalkontor over hele landet, blant annet i Tromsø. Her møter du et team bestående av dyktige koordinatorer med lang erfaring innen BPA. Troms og Finnmark er områder som dekkes av kontoret, hvor våre medarbeidere er klare til å skreddersy nettopp din BPA-ordning.

Din ordning = dine behov

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) betyr frihet til å leve det livet du selv ønsker, på dine premisser. Som arbeidsleder i egen BPA-ordning, har du fleksibilitet til å bestemme:

  • Hvem som skal bistå deg (BPA-assistenter)
  • Når bistanden ytes (dager og tidspunkt)
  • Hvor bistanden ytes (hjemme, ute, på ferie osv.)
  • Hva slags bistand som ytes (transport, påkledning osv.)

Alt dette er selvsagt avhengig av vedtakets rammer, som antall timer du har fått innvilget, og arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Vår rolle i din ordning

Prima Assistanse er en profesjonell, trygg og lokal leverandør av BPA-tjenester med konsesjon. Vi kjenner ikke bare til systemet og lovgivningen, men har som hovedmål å bli godt kjent med dine ønsker og behov. Sammen vil vi skreddersy en BPA-ordning som gir deg frihet til å leve på lik linje med andre.

Når vi blir din BPA-leverandør, vil du få din egen, lokale kontaktperson. Sammen vil dere sette dere ned for å diskutere ditt vedtak og ønsker, samt hvilken rolle du ønsker vi skal ha. Vi tilpasser oss deg, ikke omvendt.

BPA-assistentens rolle

Noe av det viktigste med en BPA-ordning er å finne de rette assistentene. Når du velger assistent, er det viktig å huske på at denne skal fungere som dine armer og bein. Ettersom dere vil jobbe tett sammen, er det helt essensielt at assistenten både innehar den rette kompetansen og at dere har en god kjemi.

Dette er et område hvor vi har bred ekspertise. Vi bistår ikke bare med utlysning og selve ansettelsesprosessen, men vil også fungere som arbeidsgiver for valgte assistenter.

Kontakt oss angående BPA (Troms og Finnmark)

Du når oss alle hverdager mellom klokken 08:00 og 16:00, og får raskest tak i oss ved å ringe 99 22 44 68. Du er også velkommen til å sende en e-post til [email protected].

Du er i tillegg alltid velkommen til oss for en kaffekopp og en prat i Tromsø, og våre lokaler er tilgjengelige for rullestolbrukere. Vi ser fram til å møtes!

Prima Assistanse har siden 2013 levert tjenester innen BPA. Innlandet, Stor-Oslo, Agder, Vestlandet og Rogaland er bare noen av de mange fylkene hvor du finner våre lokalkontor. Vi er her for deg – over hele landet.