BPA Stor-Oslo: Profesjonell og trygg aktør

I Oslo har vi lokalkontor i Østensjø. Her møter du engasjerte medarbeidere med lang erfaring innen brukerstyrt personlig assistanse, også kalt BPA. Stor-Oslo er området som dekkes fra kontoret, og vi har dermed bred innsikt i de delregionale forskjellene når det kommer til BPA.

Ulik tolkning

Visste du at det på landsbasis er svært ulik tolkning av BPA-regelverket? Til tross for at Helse- og Omsorgsdepartementet i 2015 utstedte et rundskriv for å rydde opp i misforståelser, er disse enda vedvarende.

Det betyr at du med samme BPA-søknad vil kunne ende opp med svært ulike vedtak – avhengig av hvilken kommune du søker BPA fra. Faktisk er det også avdekket forskjeller mellom bydeler i Oslo, som har resultert i at enkelte brukere har flyttet for å få innvilget BPA-ordningen de har behov for.

Hvorfor Prima Assistanse?

Velger du oss, velger du en tjenesteaktør som kjenner godt til de lokale ulikhetene, i tillegg til regelverket:

  • Søknadsprosess - Vi vil være en enorm ressurs i søknadsprosessen din, da vi vet hva din kommune eller bydel vektlegger. I tillegg kjenner vi godt til de generelle kravene, og kan kvalitetssikre din søknad. Les mer om søknadsskriving her.
  • Klage - Statistikk viser at en stor andel klager blir omgjort av Statsforvalteren. Skulle du ønske å klage på et avslag eller vedtak, har vi god forståelse av det faktiske regelverket. Vi bistår i en klageprosess, slik at du ikke står alene i kampen om det du har krav på. Vi har til og med en egen veiledningsavdeling med juridisk kompetanse som kan hjelpe deg.

Ved innvilget BPA
Når du har fått innvilget BPA, vil du ved fritt brukervalg få velge om det er kommunen eller en privat aktør som skal yte bistanden. Prima Assistanse har avtale om BPA med kommuner over hele landet, og du vil kunne velge oss dersom du ser oss på listen du får tilsendt av kommunen.

Ønsker du Prima Assistanse som privat leverandør i din eksisterende BPA-ordning, kan du formidle dette til din saksbehandler i kommunen. Det vil ikke utgjøre noen kostnadsmessig forskjell for deg, og du vil kunne forvente høyeste kvalitet av tjenesteyting.

Kontakt oss angående BPA (Stor-Oslo og ellers)

Prima Assistanse er en profesjonell, trygg og lokal leverandør av BPA-tjenester med konsesjon. Vi leverer våre tjenester i en rekke kommuner og har kontor i alle landets regioner. Våre dyktige BPA-koordinatorer er klare til å bistå deg med alt fra rådgivning til søknadsskriving, samt hvordan velge oss som din BPA-leverandør.

Du når oss alle hverdager mellom klokken 09:00 og 15:30, og får raskest tak i oss ved å ringe 948 19 555. Du er også velkommen til å sende en e-post til [email protected]. Vi ser fram til å høre fra deg!

Prima Assistanse har siden 2013 levert tjenester innen BPA. Innlandet, Stor-Oslo, Telemark, Agder og Vestfold – dette er bare noen av de mange fylkene hvor du finner våre lokalkontor. Vi er her for deg – over hele Norge.