BPA Innlandet: La oss bistå deg

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. Ønsker du å søke om eller har du fått innvilget BPA? Innlandet er blant lokasjonene hvor du finner Prima Assistanse, og vi står klare til å guide deg i prosessen.

Hva er egentlig BPA?

BPA sikrer personer med nedsatt funksjonsevne muligheten til å leve et mest mulig normalt liv på lik linje med alle andre, og regnes derav også som et likestillingsverktøy.

Ordningen skiller seg på mange måter ut, da det er ytelsesmottakeren som selv bestemmer hvordan assistansen skal være, samt når og hvor den skal ytes. BPA kan også gis til funksjonshemmede barn som et alternativ til avlastning. I slike tilfeller er det foresatte, eller andre nærstående, som fungerer som arbeidsleder.

Ulike problemstillinger

Har du spørsmål omkring spesifikk tematikk og BPA? Er du for eksempel fra en etnisk minoritet og føler det er utfordrende å få oversikt? Eller synes du det er vanskelig å se hvordan BPA og utdanning kan kombineres? Eller hva med BPA, funksjonsassistanse og arbeid – hva gjelder når?

Vi har holdt en rekke webinar som dekker mye av det du måtte lure på. Disse ligger tilgjengelige på nettsiden vår, i tillegg til at du kan finne sammendrag om du ikke har tid til å se alt. Skulle du lure på noe mer eller annet, er vi bare en kort telefon unna.

Kontakt oss angående BPA (Innlandet)

Du når oss mandag til fredag mellom klokken 08:00 og 15:00, og får raskest tak i oss ved å ringe 95 20 15 35. Du er også velkommen til å sende en e-post til [email protected]. Foretrekker du å snakke med oss i person, finner du kontoret vårt i Vikavegen 15 på Bekkelaget. Vi gleder oss til å bistå deg!

Vi i Prima Assistanse har siden 2013 levert tjenester innen BPA. Innlandet, Stor-Oslo, Agder, Vestlandet og Rogaland er bare noen av de mange fylkene hvor du finner våre lokalkontor. Vi er her for deg – over hele landet.