7 april

Rettighetspraten om overgangen 18 år

torsdag, 7 april 2022 | 18:00 - 19:00

Riksrevisjonen har konkludert med at familier som har stort behov for hjelp, må bruke mye tid og krefter på å skaffe den selv. Familiene må selv ta et stort ansvar for å få hjelp og koordinere tjenestene.

Prima Assistanse skal ha en webinarserie med Geir Lippestad om hvilke rettigheter familier har i ulike faser i livet.

Denne rettighetspraten handler om overgangen til 18 år.

Geir Lippestad har med seg gjester med relevant kompetanse på feltet.