16 juni

BPA og familieliv

Gratis BPA-webinar med Geir Lippestad

tirsdag, 16 juni 2020 | 18:00 - 20:00

Hvordan legge tilrette for BPA og et godt familieliv?

Prima Assistanse og Geir Lippestad inviterer deg som er foresatt for barn som trenger assistanse, til å delta på nyttig og inspirerende webinar om BPA-ordningen som ble rettighetsfestet 1. januar 2015.

Jannicke Sivertsen fra Løvemammaene deltar og forteller om sin familiehverdag med BPA. Løvemammaene er en organsisasjon som jobber for syke og funksjonshemmede barns rettigheter og har bl.a. en aktiv Snapchat-kanal bestående av 12 mødre til alvorlig syke barn.

Geir Lippestad er advokat, lokalpolitiker og har arbeidet i over 15 år med juridiske problemstillinger i forhold til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Han har også lang personlig erfaring som arbeidsleder for eget barn.