4 okt.

BP-hvA?

mandag, 4 oktober 2021 | 20:00 - 21:00

De tre bokstavene BPA står for brukerstyrt personlig assistanse, men hva betyr det – egentlig?

Vi inviterer til webinar der du møter folk fra Prima Assistanse som både jobber og lever med BPA. Her får du svar på alt du måtte lure på om BPA – fyr løs, ingen spørsmål er for dumme!