Driftsmidler

Velkommen til driftsmidler.no

Velkommen til driftsmidler.no, i denne videoen får du en oversikt over hovedsiden og informasjonen du finner der.

Utgift.

I denne videoen får du se hvordan du legger inn en utgift og legger til kvittering. Dette kan være utgifter som for eksempel HMS utstyr, mat og drikke til sommerfest eller en flybillett.

Kilometergodtgjørelse.

I denne videoen får du se hvordan du legger inn en kilometergodtgjørelse.

Reise med diett.

I denne videoen får du se hvordan du legger inn en reise med overnatting. Det kan være overnatting på for eksempel hotell eller hos familie. Videoen viser også hvordan du legger inn måltider som har vært inkludert i løpet av dagen, eller om du har krav på diettpenger. Du får også se hvordan du legger inn en reise uten overnatting.

Kontonummer

I denne videoen får du se hvordan du legger inn eller endrer ditt kontonummer som du får utbetalt pengene til.

Spørsmål og svar om driftsmidler:

Bulb

Hva er driftsmidler?

Driftsmidler er ikke unikt for BPA, alle virksomheter har det, men det kalles ofte driftskostnader. Diftsmidler er midler en BPA-ordning kan benytte til å dekke merkostnader som følger av å ha assistenter på jobb

Hva regulerer driftsmidler?

Det er flere faktorer som regulerer driftmidler, blant annet regnskapsloven, skatteloven, arbeidsmiljøloven, retningslinjer fra kommunen du bor i samt Primas egne retningslinjer.

Hva kan driftsmidler brukes til?

Driftsmidler kan brukes til å dekke merkostnader som følger av å ha assistenter på jobb. Eksempler på dette er innkjøp av HMS utstyr som smittevernsutstyr og førstehjelpsskrin og kostander i forbindelse med å ha assistenter med på reise. Driftsmidler kan også benyttes til å skape et godt arbeidsmiljø og dermed brukes til enkel bevertning til personalmøter og til sommerfest eller julebord. Det kan også brukes til andre kostnader som kopiering av nøkler, gave til assistenter og om assistenten deltar på en aktivitet eller arrangement.

Hvilke reisekostnader kan driftsmidler dekke for assistenten?

På reise kan driftsmidler dekke kostnader til fly- og togbiletter, diett og valuttakurs.

Hva kreves av dokumentasjon ....?

Det viktigste du må huske på er hvem, hva og hvorfor.

  • Hvem som har deltatt (navn på assistent)
  • Hva (hvilken aktivitet, måltid, reise etc.)
  • Hvorfor (feriereise, sommerfest, etc.)

En huskeliste på krav til bilag:

  • Faktura/kvitteringsnummer med dato (hele kvitteringen må være synlig slik at alt dette vises)
  • Navn på utsalgssted (ink. organisasjonsnummer)
  • Beskrivelse av hva som er kjøpt og hvorfor
  • Spesifikasjon av alle beløp, inkludert MVA-spesifikasjon hvis det er aktuelt

Er det i forbindelse med reise, må dette spesifiseres og det må sendes inn en reiseregning. Navn på assistenter må stå om utgiftene gjelder assistenter (altså et utlegg som kommer fra arbeidsleder) Det er ikke tilstrekkelig med utskrift fra bankterminal med beløp. Vi må ha selve kvitteringen på kjøpet i tillegg. Når du bruker driftsmidler.no er denne registreringen enkel og guider deg gjennom prosessen. Det viktigst du behøver å huske på er å ha kvitteringer for utleggene. Disse kan du enkel ta bilde av med mobilkamera eller laste opp fra din PC.