Spørsmål og svar: Covid-19

Tekst: Charlotte Johansen

Prima Assistanse holdt den 14. januar et åpent webinar for alle med spørsmål omkring BPA og koronaviruset. Seminaret satte fokus på hvordan Prima Assistanse har håndtert pandemiens omveltninger så langt, hvordan trygge en BPA-ordning for både assistenter og arbeidsledere og besvarelse av innsendte spørsmål.

Webinaret ble ledet av Kine Lyngås, BPA-rådsleder med personlig erfaring med brukerstyrt personlig assistanse. Deltakende var også Kristoffer Engelschiøn, operasjonell leder i Prima Assistanse, og Elin Skogly, fagansvarlig sykepleier.

En vanskelig start

Etter pressekonferansen den 12. mars i fjor, ble det klart at arbeidshverdagen og livet eller til de fleste i landet ville endre seg dramatisk. For Prima Assistanse ble det viktig å få oversikt over hvordan viruset og restriksjonene ville påvirke tjenesteleveransen, og det var hele tiden et mål å forhindre stans i leveranse av BPA-tjenester. Å opprettholde driften var viktig, og det ble etter hvert bekreftet at BPA-assistenter ble ansett som samfunnskritiske og kunne fortsette å yte bistand i BPA-ordningene. Dette innebar også at BPA-assistenter kunne beordres på jobb ved fare for liv og helse og kunne jobbe ved sykdom - med smittevernsrutiner på plass.

Viktigste tiltak

Etter hvert som bitene falt på plass, ble det viktig å sette i gang tiltak for å sikre en trygg og kontinuerlig drift. Noen av de viktigste tiltakene til Prima Assistanse inkluderte:

 • Intern enighet om å kun forholde seg til offentlig informasjon, fra blant annet FHI og Helsedirektoratet, for å hindre spredning av potensiell misinformasjon.
 • Alle avdelingskontorene på landsbasis begynte å rekruttere tilkallingsvikarer for å være forberedt dersom assistenter skulle bli syke eller havne i karantene.
 • Alle kommuner ble kontaktet for å få en forhåndsgodkjenning av at nærstående kunne fungere som assistenter, for å spare tiden det ville ta å søke om dette i hvert enkelt tilfelle. Dette ble innvilget i mange kommuner, og førte til større beredskap og kapasitet.
 • Generelle og tilpassede smittevernkurs ble utviklet og holdt både for kontoransatte og assistenter for å forhindre smittespredning mellom assistenter og arbeidsledere.
 • Kommunikasjonskanaler ble opprettet både internt mellom avdelingskontorene og eksternt med kommuner for å holde hverandre oppdatert på nåværende situasjon og mulige framtidige situasjoner.

Status på vaksinasjon

Vi er nå i en ny fase sammenliknet med mars i fjor, hvor det er mulig å se en ende på pandemien med utrullingen av vaksinasjoner. Det skrives mye i media, og det oppfordres til å oppsøke FHI for offisiell og verifisert informasjon. FHI har en egen side som er dedikert til nettopp vaksinasjon, hvor oppdatert informasjon er tilgjengelig. Norge har per av i dag godkjent to vaksiner, og det forventes at en tredje vaksine også vil godkjennes snart. FHI har prioritert en lik fordeling mellom kommunene, og har åpnet for at 20% av vaksinene kan tildeles helsepersonell. Hvem som defineres som helsepersonell er opptil hver kommune å avgjøre, og det er også kommunene som bestemmer hvordan de ønsker å prioritere disse tjue prosentene. En del kommuner har valgt å prioritere ansatte ved sykehjem og omsorgsboliger, men ettersom det ikke er mange som har offentliggjort sin prioriteringsliste er det ikke enkelt å vite hva som er trenden. Det er heller ikke noe fasitsvar på hvilke helsepersonell som vil motta vaksiner først i den enkelte kommune. Som et eksempel kan det nevnes at Bergen har prioritert i denne rekkefølgen: Sykehjem, fastlegekontorene, luftveisklinikker og hjemmebaserte tjenester.

Smittefare

Det er mange som er urolige, av arbeidsledere, familiemedlemmer og BPA-assistenter, både for å selv bli smittet og for å smitte andre. Koronaviruset er en risiko for oss alle, og det er derfor viktig å ta alle nødvendige forholdsregler. Viruset spres ved dråpesmitte, som kan være kroppsvæske i luften og på alle former for kontaktflater. Det er helt essensielt å holde avstand, vaske hender og overflater og å praktisere god hostehygiene. Det er fort gjort å bli smittet – alt som skal til er at arbeidsleder eller assistenten har tatt på en handlekurv eller et dørhåndtak som noen har hostet over eller på.

Hvordan føle seg trygg i en BPA-ordning

Det er absolutt mulig å forhindre smitte mellom arbeidsledere og assistenter, selv i en BPA-ordning hvor det kan være vanskelig å holde avstand. Her er noen forslag til hvordan hverdagen kan trygges for alle parter:

 • Hold avstand: Så mye som mulig bør arbeidsleder og assistenter opprettholde avstand på minst 1 meter. I de tilfeller hvor dette kan være vanskelig å få til, anbefales det å tenke kreativt. Er det snakk om tannpussing, kan for eksempel assistenten stå bak arbeidslederen framfor å stå ansikt til ansikt. Ta gjerne en samtale med assistenten for å gå igjennom ulike scenarioer for å se hvordan det kan løses på en annen måte. Er arbeidsleder trygg på assistenten(e), er det selvsagt mulig å fortsette med den arbeidsmåten som har vært gjeldende siden 12.mars.
 • Bruk av munnbind: Dersom det er vanskelig å holde nødvendig avstand, vil bruk av munnbind være en mulig løsning for å hindrer smitte fra noen som har symptomer og hindrer at man selv blir smittet. Det er da viktig at assistent og arbeidsleder (dersom begge bruker dette) er klar over riktig bruk. Engangsmasker skal brukes i maks 4 timer og må både brukes og kastes på riktig måte. Det samme med munnbind som kan benyttes flere ganger, som må vaskes på 60 grader. Dobbel bruk av munnbind er ikke å anbefale.
 • Håndhygiene: God håndhygiene og riktig vasking av hendene kan forhindre smittespredning. Dette er helt essensielt både for assistenter og arbeidsledere. Noen huskeregler her er å skylle hendene i vann før såpe påføres, og at hendene skal vaskes i 20 sekunder. Egne håndklær for assistentene er å anbefale. Dersom man befinner seg utenfor boligen, kan desinfiserende middel (antibac) brukes.
 • Rengjøring av kontaktflater: Kontaktflater, som f.eks. kjøkkenbenk, vannkran, toalettknapp, dører/karmer, bordflater, håndtak og hjelpemidler, må rengjøres. Hvor ofte er avhengig av den enkelte ordning, men et par ganger i døgnet kan være nødvendig om det er kontinuerlig assistanse av flere assistenter. Det er samtidig arbeidsleder som er ansvarlig for gode hygieniske prinsipper i eget hjem.
 • Forhåndsregler: BPA-assistenter anbefales å tenke smittevern allerede fra de reiser hjemmefra. Ta på rent tøy som har vært vasket på 60 grader eller ta med skift dersom arbeidslederens bolig ikke er første stopp på veien. Hender må vaskes, mobiltelefon og briller tørkes over og vesker kan gjerne plasseres i gangen. Beveger man seg utenfor boligen i løpet av dagen, er det nødvendig å vaske hender nøye igjen.

Ikke glem smittevernutstyr

Er du arbeidsleder bør du tenke på boligen din som en boble. Alle som skal inn bør vurderes ut fra smittevernhensyn. Tenk igjennom dine hygieniske prinsipper og dine nærkontakter, og snakk gjerne med Prima Assistanse om du ønsker råd.  Husk at det er arbeidsledere som er ansvarlige for å sikre at smittevernutstyr er tilgjengelig for assistenter på jobb ved behov (hansker og munnbind). Prima Assistanse har en egen nettbutikk som kan benyttes for dette, men det kan også kjøpes fra andre steder.

Spørsmål og svar

Det ble sendt inn en rekke spørsmål og svar, og du kan finne en rekke svar nedenfor:

 1. Hva skjer om koronavirus er påvist hos arbeidsleder eller andre i husholdningen?

Det settes øyeblikkelig i gang smitteverntiltak og isolasjon. Med en gang noen i husholdningen har testet positivt, må arbeidsleder kontakte Prima Assistanse. Kontaktpersonen hos oss vil da vite hva som skal gjøres videre. Den som er smittet skal med en gang ta på seg munnbind og isolere seg. Smittevernutstyr vil bringes til boligen så fort som mulig og alle assistenter som skal på jobb de påfølgende 10 dagene vil kurses i smittevern. Dette vil skje så raskt som mulig, ofte samme dag som smitten er rapportert. Arbeidsleder vil fortsette å motta assistanse, men med smitteverntiltak, rutiner og utstyr tilpasset ordningen og smitten.

 1. Hva om noen i husholdningen er syke, men ikke har påvist koronavirus?

Dersom det er mistanke om koronavirus, skal det i utgangspunktet brukes fullt smittevernutstyr. Noen ordninger i Prima Assistanse har valgt at å gjøre det slik at husstandsmedlemmene som har symptomer umiddelbart isolerer seg i boligen og dermed ikke er i kontakt med assistentene. Om ikke dette går, kan munnbind benyttes av den med symptomer (med mindre det er et barn). God håndhygiene, bedre rengjøring, avstand og alternative måter å yte nødvendig assistanse på er noen viktige tiltak. Det er viktig med individuelle vurderinger og rask handling.

Dersom det er slik at arbeidsleder ikke ønsker å motta assistanse ved egen eller familiemedlemmers sykdom, kan man frita assistenten fra arbeidsplikt og la andre i husholdningen fungere som assistent. Merk at BPA-assistenten som er fritatt likevel skal ha lønn og planlagte vakter vil trekkes fra vedtakstimer.

 1. Kan man kreve at en assistent tar en koronatest eller vaksinerer seg?

Det er ikke mulig å kreve eller pålegge verken koronatesting eller vaksinasjon. Dersom det er urolighet rundt smitte, opplever Prima Assistanse at det ofte løser seg med gjennom dialog hvor arbeidsleder signaliserer ønsker omkring dette. Vær samtidig klar over at det fortsatt er mulig å smitte andre selv om man selv er vaksinert. Det er i tillegg kommunen og testsentrene som avgjør hvem som får teste seg og hvem som vil bli vaksinert først.

 1. Kan en BPA-assistent pålegges å dra på jobb ved påvist smitte hos arbeidsleder?

BPA-assistenter har arbeidsplikt, men skal også føle seg trygge på jobb. På lik linje med f.eks. sykepleiere og leger kan assistenter utføre jobben sin på en trygg måte med tilrettelagte tiltak og smittevernutstyr. Juridisk sett kan ikke arbeidstaker nekte å gå på jobb om arbeidsgiver tilrettelegger for en trygg arbeidshverdag, men det er samtidig heller ikke ønskelig å påtvinge dette. God dialog er derfor helt essensielt. Dersom det er fare for liv og helse om man ikke har assistenter som bistår, kan Prima Assistanse samtidig beordre en fast ansatt til å komme på jobb.

 1. Hva gjør man dersom BPA-assistenten jobber hos flere arbeidsledere/arbeidsgivere eller har vært på reise i koronautsatte byer?

Prima Assistanse oppfordrer arbeidsledere til å se på sine assistentgrupper for å ta en vurdering her. Noen arbeidsledere er komfortable med slike situasjoner, mens andre ikke er det. I mars i fjor ble de som jobber med risikogrupper oppfordret til å holde seg til ett arbeidsforhold, og det anbefales at arbeidsleder tar opp slike problemstillinger både med assistenten(e) og Prima Assistanse. I tillegg er det lurt å ha en god dialog med assistenter om behovet for å føle at også disse beskytter seg selv mest mulig mot smitte, og da f.eks. unngår unødvendige reiser.

 1. Er det trygt med nyansettelser i denne tiden?

BPA-assistenter har en samfunnskritisk funksjon, og det er derfor viktig at vi opprettholder og ansetter assistenter. Det finnes digitale løsninger for utførelse av intervjuer, og i tillegg stiller Prima Assistanse kontorlokaler til disposisjon ved behov (hvor noen da spriter ned lokalene om man anser dette som trygt).