Det er surt at det ikke forskes nok på ALS

Tekst: Tamarin Varner

I Norge er det om lag 400 mennesker som lever med ALS, hvor av ca. 150 mennesker får det vært år.

ALS (amyotrofisk lateral sklerose) er en sjelden nervesykdom der nerveceller i hjernen og ryggmargen svinner hen og blir borte. Dette medfører gradvis økende lammelser og muskelsvinn. Noen får også kognitive vansker.

Per i dag finnes det ingen behandling som kan stanse sykdomsutviklingen ved ALS eller reparere nervecellene. Dette fører til en totalomvending både for personen og pårørende i hverdagen.

Vi i Prima ønsket å sette mer fokus på nettopp denne sykdommen og hvor surt det er at det forskes for lite på dette. Med det startet vi en kampanje der alle spiste en sitron, fordi det er surt å få ALS. #lemonsforALS. Knyttet til dette opprettet vi en Spleis hvor vi oppfordret folk til å bidra. Pengene gikk til stiftelsen ALS Norge.

Kampanjen ble godt mottatt og fikk mye positiv oppmerksomhet på sosiale medier.

Mange viste sin støtte ved å lage personlige videoer som de delte videre i sine egne kanaler.

 

I samarbeid med kunstneren Lavrans Borgen auksjonerte vi også bort et maleri,
«A Typical brainstorm» for 8000 Kr.

For å avslutte kampanjen den 14.Mars og for å videreføre kunnskapen kjørte Prima en live stream i samarbeid med 00Nation og NetOnNet. Under streamen var det knall stemning. Sammen med alle som så på og deltok ved å kommentere i kommentarfeltet fikk vi virkelig gitt jernet.

 

Streamen besto av fire lag. Lag Prima besto av Emil Massa Vasstrand, Eirik Mortensen og Kristoffer Pedersen Brede. 00Nation stilte med Emil Bergquist og Anja Catrine Venås på sitt lag. Markedsjef for NetOnNet, Christopher Olafsrud deltok sammen med to av sine ansatte. Det siste laget besto av influenserne Noah Vasstrand, Silas Massa Vasstrand og Will Palor.

Streamen førte til spennende utfordringer fra kommentarfeltet, der seerne utfordret lagene dersom de nådde høyere sum enn det som var satt. Utfordringene gikk f.eks. ut på  å spise chilli, synge og danse

 

Resultatet av kampanjen endte på en totalsum på hele kr 76 328

 

Selv om kampanjen nå er avsluttet ønsker Prima at forskning innenfor dette området får mer fokus, forståelse og oppmerksomhet i samfunnet.