Hva er FN Dagen for funksjonshemmede?

3. desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Dagen skal bidra til bevisstgjøring om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne og stimulere til tiltak som kan gi like muligheter til alle mennesker – uansett funksjonsevne.

Ifølge FN har om lag 650 millioner mennesker fysisk eller psykisk funksjonshemming på verdensbasis.
I 2020 var andelen funksjonshemmede i Norge på 18 %, noe som tilsvarer ca. 636 000 personer.

Viktigheten av 3. Desember

Funksjonshemmede blir fortsatt diskriminert i form av utilgjengelige skoler, kollektiv transport og restauranter. Nesten 80% av norske skoler er utilgjengelig for mange funksjonshemmede. Dette gjør at mange ikke får gå på nærskolen sin sammen med barna i gaten eller deltatt i skoletimene. En utdanning er viktig for å kunne få seg en jobb og klare seg både økonomisk og selvstendig senere i livet. Samtidig er det å delta i skoletimen viktig for den sosiale biten. Det er gjerne i timen elever skaper relasjoner med hverandre som bygger på et godt miljø og danner et vennskap som gjerne følger elevene i mange år fremover.

Vi må jobbe for å øke toleransen for ulikheter slik at vi unngår mobbing og utestenging i skolen. Dette er også en viktig faktor for at personer med funksjonsnedsettelser skal klare å gjennomføre utdanning i skolen.

Mange velger å ikke bo i sin hjemkommune fordi kommunen ikke gir dem nok BPA timer. Brukere av BPA ønsker at de som forvalter tjenesten skal legge det under staten og ikke at det skal være styrt av kommunen. Per i dag kan kommunen velge på vegne av bruker om man skal få BPA eller om man får hjemmesykepleie. For de som får hjemmesykepleie begrenser det store deler av hverdagen. De mister muligheten til å gjøre enkle hverdagslige aktiviteter som å gå på butikken å velge selv hva de vil spise til middag eller være med på fysiske aktiviteter etter skole eller jobb. Studenter har ikke frihet til å velge studiested, fordi mange lar vær å tilrettelegge.

Jeg har selv kjent på denne følelsen. Man føler at sitt liv er mye mindre verdt. Jeg vet selv at mitt og andres funksjonshemmedes liv er like mye verdt, men når folk ikke vet at BPA ikke er rettighetsfestet, er det vanskelig å få det innfridd.
Jeg skulle ønske at jeg ble møtt med en forståelse og kunnskap fra politikerne om hva behovene og rettighetene mine faktisk innebærer. Det trengs konkrete tiltak for å oppnå disse rettighetene. Vi har alle ulike forutsetninger og behov og dermed trengs det forståelse på at det ikke finnes en A4 mal på folk. Derfor er det viktig å se den enkeltes utgangspunkt.

I de senere årene har funksjonshemmede fått mer kunnskap om viktigheten av vår egen FN- dag. Det er ikke alle som er klar over denne dagen, derfor er det ekstra viktig å markere den for å få likestilling og for at våre rettigheter skal bli innfridd.