Gunhild Bottolfsen tipser om reiser og hjelpemidler

Jeg møter Gunhild Bottolfsen på telefon. Gunhild skadet seg i 2008 og havnet da i rullestol. Til tross for sin funksjonsvariasjon er hun hun er en aktiv dame som driver både med adaptiv terrengsykling og rullestolrugby. I tillegg forteller hun at hun jobber som erfaringskonsulent på Sunnaas.

Gunhild er grunnleggeren bak de to fantastiske sidene, Rullestolreiser.no og funksjonshjemmet.no som gir gode tips til reise og hjelpemidler i hverdagen.

Med rullestolreiser.no har Gunhild ønske om at nettsiden kan ufarliggjøre rullestolreiser og kanskje den på sikt kan gi tips om tilrettelagte reiser til alle verdens områder.

Motivasjonen

Når Gunhild var liten var hun så glad i å reise at når hun ble spurt hva hun ville bli, svarte hun at hun skulle bli turist når hun ble stor.
- Etter skaden synes jeg det var vanskelig å finne informasjon om reiser som var tilpasset de med rullestol. Informasjonen er ofte ikke samlet, og jeg må leite på flere sider for å finne alt jeg trenger.

På reise til tilgjengelig promenade.

Rullestolreiser.no

Gunhild begynte med å dele informasjon fra reiser som hun har erfart selv. Men, for å kunne dekke flest mulig områder oppfordrer hun andre med funksjonsvariasjon til å skrive om sine egne reiser.

Mens vi snakker om temaet skyter hun inn; -Det er viktig å presisere om man bruker manuell eller elektrisk rullestol, fordi det ikke nødvendigvis er tilrettelagt for begge.


Gunhild forteller at hun har BPA når hun reiser med rugbylaget på turneringer i inn- & og utland.

-Det gjør alt mye lettere ettersom det er mye utstyr som skal flyttes rundt på. Vi trenger også bistand som et lag under kamper. Assistenter hjelper f.eks til når dekk punkterer og vi må få på nye dekk eller når spillere trenger teip på hender eller kaldt vann til å kjøle seg ned.

 

På vanlige fritidsreiser bruker hun derimot ikke assistenter.
- Den lille hjelpen jeg trenger til f.eks. bæring av tunge bagger kan venner og familie lett hjelpe meg med.

Forberedelser til å reise med rullestol

Det er viktig å tenke på hvordan man skal komme seg rundt. Både med fly, kollektivtransport, hotell og enkelte aktiviteter trengs det å gjøre litt Research på forhånd.

-Først finner jeg hotell. På hotells.com krysser jeg av på hotell som er handicapvennlig og har fokus på å ha det sentralt.

Gunnhild sier videre at selv om hotell skriver at de er handicapvennlig, er de ikke nødvendigvis det. -Da bruker jeg Google Earth og streetview for å sjekke inngangspartiet. Det avslører ofte om hoteller ikke er så tilrettelagt som de utgir seg for å være. Et til lite tips kan være å gjøre dette med restauranter og andre turistattraksjoner.

Hindringer med rullestol

Når jeg spør hvilke hindringer hun møter på når hun reiser tenker hun litt før hun svarer.
- Det mest problematiske for meg kan ofte være at det er vanskelig å få tilgang til toalett.
Ofte, spesielt i gamle byer er toalettene i kjellerlokaler eller innerst i en trang restaurant. Spesielt er det et problem når man skal drikke alkohol og ofte må på do.

Iron Woodland

De beste byene

Gnnhild har vært glad i å reise hele livet og har mange hundre reiser bak seg, både før og etter skaden i 2008. Nå reiser hun minst 2-3 turer i året og har mye erfaringer med seg.
-Dessverre er Norge et av landene som er skikkelig dårlig tilrettelagt for rullestolbrukere. Derfor reiser vi med funksjonsnedsettelser ofte utenlands på ferie.

-USA er absolutt best på tilrettelegging, spesielt i de nye og store byene.
Her nevner hun både Las Vegas, LA og kanskje spesielt San Diego. – New York er også bra, men ikke så bra som de tre andre.
Videre sier hun; - Ellers er Barcelona absolutt en by å anbefale i Europa. Her er det lett å trille fordi det er store heller og ganske flatt i bykjernen.
I tillegg nevner hun at vanlige taxier av typen Caddy, har en rampe som man kan ta ut og dermed trille inn bak. Da kan man praie vanlige taxier og ikke bare vente på spesialtaxi.

Mange vegrer seg for å reise med rullestol

Når jeg spør om hun tror det er mange som vegrer seg for å reise på grunn av rullestolen og usikkerheten rundt tilgjengeligheten, svarer hun raskt.
-Ja, jeg tror det er mange som lar vær å reise fordi de er engstelig.
Siden jeg jobber på Sunnaas har jeg fått god innsikt i hva som opptar de som nylig er blitt skadet. Bolig, seksualitet og reise er absolutt tre gjengående tema.

Funksjonshjemmet.no.

Gunhild drifter også siden funksjonshjemmet.no.
På siden deler hun tips og hjelpemidler som kan hjelpe deg i hverdagen, både hjemme og på reise. Motivasjonen og tanken om en slik side fikk hun fra jobben på Sunnaas der hun så hva folk etterspurte og trengte.

- Jeg fikk i oppgave fra ergoterapeutene å skrive en liste på pdf med de beste tipsene, men følte at det var lettere å lage en hjemmeside. Dette gjorde jeg både fordi jeg da kunne dele hjelpemidler som ikke nødvendigvis er ergonomisk. For eksempel duppeditter fra Ikea som kan brukes.
Men, jeg lagde også siden for å nå flere personer.
I samarbeid med Prima Assistanse og andre sponsorer kan jeg dekke kostnadene knyttet til nettsiden.

Mange hjelpemidler

Hun sier videre at det kan være vanskelig for ergoterapeuter å holde seg oppdatert fordi det finnes så mange ulike funksjonsvariasjoner.

-Det finnes mange hjelpemidler og ergoterapeuter jobber mye med eldre, så derfor er de veldig god på den målgruppen. Men, de kan gjerne ikke alt innenfor hver enkelt sin funksjonsvariasjon utover det.


Hjelper andre

Jevnlig får hun henvendelser fra personer som gjerne lurer på om hun kan se på tegning når de skal bygge hus eller hjelp og tips på kjøkkenet.

-Jeg får også henvendelser fra folk som misforstår siden og ønsker å kjøpe produktene jeg tipser om. Jeg ønsker derfor å presisere at jeg kun jobber med denne siden frivillig og kun deler tips og informasjon, ingen salg.

 

Bilde av tilrettelagt heis i boligen hennes.

Henter informasjon

Gunhild jobber som nevnt på Sunnaas og henter naturligvis mye informasjon og tips derfra.
-Spesielt på oppfølgingsavdelingen er det mange tips og ny informasjon å hente.

 

Savner hjelpemidler

Jeg spør om hun savner noen hjelpemidler. Hun kommer først ikke på noe, men så blir hun plutselig veldig engasjert.
- Jeg skjønner ikke hvorfor ingen har funnet en penere dusjstol. Stolen ser jo fortsatt ut som de er fra 1800 tallet og ser helt forferdelig ut.
Ellers tipser hun om at det finnes nettere og mer moderne hjelpemidler på privatmarkedet.

Oppfordre andre til å skrive

Selv om Gunhild reiser mye rekker hun ikke å dekke alle verdens krinkler og kroker selv. Hun oppfordrer derfor alle som har en funksjonsvariasjon, eller andre som er tett på en med funksjonsvariasjon til å skrive om turene deres.
Dette tror jeg kan ufarliggjøre reiser med rullestol presiserer Gunnhild.

Med funksjonshjemmet.no tar hun også gjerne imot tips som hun kan dele på siden.  Jo flere vi er som tipser, jo større spekter av hjelpemidler kan vi dekke.

Tilrettelagt kjøkken etter hennes behov.