BPA Elverum: Benytt deg av fritt brukervalg

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble i 2015 rettighetsfestet i Norge. Det innebærer at du som har et langt og vedvarende behov for bistand i henhold til kriteriene, og som ikke enda har fylt 67 år, vil ha krav på BPA. Elverum kommune har i tillegg noe som heter fritt brukervalg, som er en stor fordel for deg.

Hva er fritt brukervalg?

Med fritt brukervalg, får du som navnet tilsier flere valgmuligheter. Du kan i kommuner hvor dette er innført bestemme selv om du ønsker at kommunen eller private BPA-leverandører skal yte bistanden. Dersom kommunen har gitt konsesjon til flere private tjenesteytere, står du også da fritt til å velge hvilken aktør du ønsker blant disse. Det offentlige tar regningen, så det påløper ingen ekstrakostnader for deg.

Hvorfor velge Prima Assistanse?

Prima Assistanse er en leverandør du kan velge dersom du er BPA-mottaker i blant annet Elverum. Her er noen fordeler med å velge oss som din støttespiller:

  • Skreddersydd ordning: Du er unik, og det er også dine behov. Det tilsier også, naturligvis, at din BPA-ordning må tilpasses. Vi legger til rette for at du skal kunne skreddersy egen ordning, og bistår også med turnusplanlegging.
  • Lokalkontor over hele landet: Med kontor i nærmiljøet, får tett og god oppfølgning der du bor. I tillegg får du din egen kontaktperson som bistår med alt fra ansettelse av BPA-assistent til møtekoordinering.
  • Jevnlig kursing: Både arbeidsledere og BPA-assistenter blir kurset av oss, helt kostnadsfritt.
  • Juridisk bistand: Ettersom vi har et eget veiledningsteam, vil du få assistanse med det juridiske tilknyttet din BPA-sak. Teamet består av mennesker med kompetanse innen områder som juss, ergoterapi, barnevern, spesialpedagogikk og psykologi.
  • Rask respons: Har du et spørsmål eller en bekymring? Vi har tilgjengelighet som en prioritet, og gjør vi hva vi kan for å besvare henvendelser så raskt som mulig. Helt fra første møte skal du oppleve at vi er pålitelige, profesjonelle og til stede for deg.
  • Driftsmidler tilgjengelig: Vi setter av fem prosent av timeprisen fra kommunen til driftsmidler, som f.eks. kan brukes til å dekke reisekostnader for assistenter eller HMS-tiltak. Som arbeidsleder kan du få daglig oversikt over timeforbruk og driftsmidler, og vi har digitale timelister.

Kontakt oss angående BPA (Elverum og omegn)

Du når oss mandag til fredag mellom klokken 08:00 og 15:00, og får raskest tak i oss ved å ringe 95 20 15 35. Du er også velkommen til å sende en e-post til [email protected]. Foretrekker du å snakke med oss i person, finner du kontoret vårt i Vikavegen 15 på Bekkelaget. Vi gleder oss til å snakke med deg!

Prima Assistanse har siden 2013 levert tjenester innen BPA. Innlandet, Stor-Oslo, Agder, Vestlandet og Rogaland er bare noen av de mange fylkene hvor du finner våre lokalkontor. Vi er her for deg – over hele landet.