Sommervikarer søkes

Om denne stillingen

Arbeidsgiver:
Prima Assistanse avd Møre og Romsdal Lerstadveien 539 Ålesund
Søknadsfrist:
Snarest
Tiltredelse:
Etter avtale
Tittel:
BPA-personlig assistent
Stilling:
Sommervikar
Fylke:
Møre og Romsdal
E-post:
jobb@primaassistanse.no

Interessert i å jobbe som BPA-assistent i sommer?

Når du jobber som brukerstyrt personlig assistent (BPA-assistent) hos Prima Assistanse, blir du vanligvis ansatt hos den enkelte arbeidsleder (brukeren). BPA handler om å bistå arbeidslederen din og yte den assistansen han eller hun har ønske og behov for, som omfatter bistand og gjøremål i og utenfor hjemmet. Det kan blant annet bety hjelp til personlig hygiene og stell, matlaging, bilkjøring eller assistere i jobb- og skolesituasjon. Arbeidssted kan variere, alt etter hvor arbeidslederen befinner seg, og du må som BPA-assistent ha evnen til å være fleksibel.

Som regel vil en assistent være ansatt hos én arbeidsleder, men i dette tilfellet må man være forberedt på å bli tilkalt dit behovet gjelder.

Å ha BPA kan være svært sårbart, og med økende smitte og ferieavvikling søker vi flere tilkallinger som er tilgjengelige i sommer. Det kan bli mulighet for forlengelse etter sommeren. Vi tilbyr både tilkallingskontrakter, samt faste stillinger i større prosenter.

Ønskelige kvalifikasjoner:

  • God til å kommunisere
  • Pålitelig
  • Fleksibel
  • Plettfri vandel – dette er et krav
  • Du må være fylt 18 år og ha sertifikat.

Kan dette være noe for deg?

Send oss din CV samt en liten tekst som omhandler når du kan være tilgjengelig og hvilken stillingsprosent du kan tenke deg å jobbe. Vi intervjuer aktuelle kandidater fortløpende. Søknad sendes til jobb@primaassistanse.no.

Prima Assistanse leverer brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til personer med funksjonsvariasjoner. Vi har konsesjon og leverer våre tjenester i en rekke kommuner og har lokalkontor i alle landets regioner. Vi jobber hver dag for å bidra til at personer med funksjonsvariasjoner får den friheten og assistansen som er nødvendig for å kunne leve et selvstendig og aktivt liv.

For mer informasjon: https://www.prima-assistanse.no/