Regionalt seminar om CRPD: Av FFO og KUN

Regionalt seminar om

CRPD: FN-konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) pålegger myndighetene å fremme, beskytte og sikre menneskelige rettigheter og grunnleggende friheter for alle i samfunnet. Det er relativt lite fokus og kunnskap om konvensjonen i Norge.

Likestillingssenteret KUN, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og fire råd for nedsatt funksjonsevne i Trøndelag har i et pilotprosjekt utviklet en veileder om CRPD for kommunale råd. Vi vil presentere veilederen på seminaret som er et verktøy for alle som har et ansvar for CRPD.

Dette er et seminar fylt med kunnskap om CRPD og hvordan du kan bruke CRPD mer aktivt i din arbeidshverdag for å sikre at rettighetene i konvensjonen blir oppfylt.

Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdom- og familiedirektoratet.

10. mars, Scandic Lerkendal, Trondheim

Seminaret er gratis og påmelding gjøres vis denne linken til Trondheim: https://www.kun.no/crpd-seminar-100320.html

Eller

11. mars, Grand Hotell, Steinkjer

Seminaret er gratis og påmelding gjøres via denne linken til Steinkjer: https://www.kun.no/crpd-seminar-110320.html

Påmeldingsfristen er fredag 28. februar.

Program (endringer vil kunne oppstå):

09.30: Registrering og kaffe

10.00: Velkommen ved FFO og KUN

10.15: CRPD og konsekvenser av Norges ratifisering. v/ FFO Nasjonalt

11.15: Pause

11.30: Hvordan kan konvensjonen brukes i utviklings- og pådriverarbeid? Presentasjon av Veileder.

v/ KUN og FFO.

12.30: Økt gjennomføring av CRPD i kommunene. Hva skal til for å lykkes i Trøndelag?

v/Fylkesmannen i Trøndelag

13.00: Lunsj

14.00: Diskusjon: – Hvordan kan kommunene arbeide fremover med CRPD?

– Hvordan kommunale råd og andre medvirkningsarenaer kan spille en rolle i

Dette arbeidet

14.45: Oppsummering og avslutning

15.00: Slutt

Hvorfor velge Prima Assistanse?

Våre sertifiseringer

ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
Instagram