Hannah sprer kunnskap

Tekst: Tamarin Varner

Prima Assistanse jobber daglig med å spre BPA som et likestillingsverktøy. Hannah Lunden og Kjetil Solheim har startet et skoleprosjekt for å spre budskapet. Målgruppen de satser på er fysio og ergoterapeut og andre studenter som kommer til å møte på mennesker med behov for BPA i løpet av sin karriere.

Gjennomføring av skoleprosjektet

I de siste seks månedene har Hannah og Kjetil reist rundt om i landet for å besøke studenter innenfor ergoterapi, fysioterapi, sykepleier, sosionomer og de som tar master i funksjonshemmede og samfunn.

 

«Vi prøver å normalisere det å leve med en funksjonshemning. Både fysio og ergo studenter skal jo i løpet av sin karriere mest sannsynlig skrive uttalelser til saksbehandlere i kommunen.
Da er det ingenting bedre enn at de er kunnskapsrike på feltet» forteller Hannah.

Deres største mål med skoleprosjektet er å spre kunnskap om både BPA og funksjonsassistanse. Målet videre er at alle som har behov for assistanse skal få den hjelpen de trenger.

 

Det som har blitt Hannahs erfaring er at hun ofte sitter på mer kompetanse om BPA og funkass. enn ergo-, fysio- og andre behandlere hun reiser til. Det som burde vært et støtteapparat blir fort mennesker hun må lære opp om BPA og hjelpe dem med å skrive attester som skal være med søknadene.

«Dette skal jo være motsatt, vi som er i en sårbar situasjon skal ikke måtte krangle og kjempe så hardt alene på ting vi har krav og behov for. Så her må samfunnet bli bedre.»

Som regel ser skolebesøkene ut som en forelesning, men studentene kan stille oss spørsmål i ettkant. «Veldig mange lurer ofte på hvordan det faktisk er å leve med assistenter noe som kan være vanskelig å sette seg inn i».

Elevene gir uttrykk for at det er veldig nyttig og ikke minst lærerikt å få vite om assistentyrket, og de fleste vil ha oss tilbake neste år. Noe som er så fint.

Hannah håper alle sitter igjen med en kompetanse på BPA som gjør at de føler seg trygge på å kunne spre kunnskapen videre. Ikke minst at de har lært noe nytt og at de ser at mennesker ikke er så ulike selv om en sitter i stol og en annen går.

Dette er noe Hannah kjenner til selv.

Om Hannah

Hannah er 24 år gammel og bor nå på en liten plass som heter Gjerstad. «Jeg har alltid problemer med å fortelle hvilke hobby jeg har fordi jeg gjør så mye rart, men først og fremst elsker jeg å være aktiv. Jeg digger å reise, trene, organisasjonsarbeid, henge med familien min, være med venner og ikke minst få drive litt på med likestillingskampen på si» forteller hun.

Overgangen fra hjemmesykepleie til BPA

Hannah har hatt BPA i 10 år og kunne ikke hatt en bedre løsning. Hun har 16 timer i døgnet som betyr at hun kan gjøre akkurat det hun vil når hun når hun vil. Hun utfyller rollende sine som tante, datter, søster og venninne som akkurat alle andre på hennes alder. «Jeg får vært selvstendig på min måte, og ikke minst stå i jobb».

Før BPA var hjemmesykepleien som ble tilbudet til Hannah. Dette er en fantastisk løsning for de det passer for, men det kan ikke sammenlignes. Hannah som vil være spontan, oppleve verden og leve et aktivt liv.

Arbeidslivet

Før Hannah begynte i Prima Assistanse gikk hun en stund uten studier og jobb. Her jobber hun som relasjonskonsulent og får brukt sin kompetanse på et helt eget nivå.  «Jeg kan med hånda på hjertet si at jeg elsker jobben min.» Hannah er tydelig på at hun har behov for funksjonsassistent og dette har bidratt til at hun har mulighet til å stå i jobb. De hjelper henne med alt det praktiske f.eks. sette opp en stand, rigge opp PC eller å komme seg til og fra jobb.

Med gjennomføringen av skolebesøkene gir vi kunnskap videre som kan bidra til at vi lettere kan innfri våre rettigheter. Dette er en av nøklene til likestilling.

Kunnskap er makt